Doelstelling,

1.   Stichting Busyben heeft ten doel het verlenen van directe hulp aan de hulpbehoevende Indische gemeenschap in Nederland en Indonesië (Depok) en voorts al wat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.    De Stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:

·        het bieden van ondersteuning aan instellingen in Nederland en in Indonesië, die werkzaam zijn op het gebied van zorg, educatie, opvang en begeleiding van mensen;
·        
het verlenen van kortdurende professionele personele ondersteuning in samenwerking met in Nederland functionerende organisaties;                          ·        
het verwerven van fondsen;
·        
het organiseren van evenementen;
·        het in stand houden van een website’s (www.Busyben.nlwww.Pestafeest.nl* en www.tempat-ini.nl*)
·        
alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

 KvK. nr. 53663691 Almere 

*= eventueel op klikken.
Start pagina